Sportágfejlesztési koncepció


A Magyar Motorsport Szövetség Salakmotoros Szakági Tanácsa az utolsó bajnoki fordulót követően, több napos munka és pár elkötelezett sporttárs segítségével, kidolgozott egy koncepciót, melyet írásos formába öntve, változtatások nélkül az alábbiakban olvashatnak:

MAMS - salakmotorozás
Sportágfejlesztési koncepció

Készítette a salakmotor szakági tanács.
2018.november.

A sportágfejlesztési koncepció elkészítését a sportágon belül tapasztalható áldatlan állapotok tették szükségessé. Az anyagban megfogalmazott tervek és célkitűzések megvalósításával a sportág kilábalhat a nehéz helyzetéből. A szakági tanács az ötletek összegyűjtésére és részletek pontos kidolgozására két felvonásban is lehetőséget biztosított a sportágban érintett szereplőknek. Egyrészt a versenyévad végén megszervezett szabályalkotó értekezleten, másrészt az országos szakosztály értekezleten. Az itt meghatározott alapelvektől és módszerektől a szakági tanács eltérni nem kíván. A koncepció végrehajtása a 2019-es versenyévadban elkezdődik.

A sportág magyarországi szabályozása évek óta nincs megfelelően dokumentálva. A sportágban hivatalosan résztvevők döntő többsége nem beszél idegen nyelveket, ezáltal az angol nyelvezetű nemzetközi szabálykönyvekből és a kiegészítésekből nem képes dolgozni, ezért – alapvetően - a szabályokkal sincs tisztában, egyáltalán nem ismeri azokat.
A Magyarországon mindig is használatos sportági szabályozás az aktuális FIM/FIME szabályokra hagyatkozik, azonban rég óta nincs magyar nyelvű Szabálykönyv, ami a megfelelő sportszakmai munka alapjául szolgálhatna. Elsődleges feladat tehát a FIM Szabálykönyv szakszerű, magyar nyelvre történő lefordítása. A majdan így rendelkezésre álló magyar Szabálykönyv teljes összhangban lesz a világ minden részén elfogadott, és egységesen alkalmazott FIM előírásokkal. Az anyag a későbbiekben kiegészítést nyerhet a magyarországi specifikációkkal, folyamatosan fejleszthető lesz, és alapjául fog szolgálni a színvonalas magyarországi sportszakmai munkának.

A salakmotorozás úgynevezett ”pálya-sportág”, a léte szorosan egybefügg a versenypályák létezésével és működésével. Magyarországon jelenleg csak a magántulajdonban lévő nagyhalászi pálya felel meg az általános elvárásoknak, a vasadi – szintén magántulajdonban lévő – versenypálya még épülőfélben van. A debreceni, a gyulai, és a mórahalmi versenypályák tetszhalott állapotban vannak. Ez utóbbi három pálya önkormányzati tulajdonú, a jelenlegi működtetése a sportág érdekeinek szempontjából teljességgel elfogadhatatlan, vagy nem megoldott.

A szakág elkötelezett a versenypályák aktív üzemeltetése mellett, ami a mindenkori motorsport tevékenység alapját jelentheti. Ennek érdekében végzi a széleskörű szervezőmunkáját, és ennek eredményeként képes adminisztratív- és pénzügyi segítséget is adni a pályák fejlesztéséhez és a működtetésükhöz. A nem magánkézben lévő versenypályák áldatlan állapota kizárólag csak abban az esetben szüntethető meg, ha az érintett közösségek - a helybéli és környékbeli sportolók - végre aktivizálják magukat, és létrehoznak olyan új klubokat/sportvállalkozásokat, amelyeken keresztül újjászervezik a helybéli motorsportot. A szakág ezúton is felkér minden lehetséges, a helyi szinteken a sportág újjáélesztésében részt vállalni tudó/akaró sporttársat, tegyenek lépéseket a tulajdonosnál a versenypályák üzemeltetésének átvételére. Alakítsanak új sportközösségeket, és kérjék el a versenypályákat a tulajdonos önkormányzatoktól hasznosításra/üzemeltetésre. A szakág minden lehetséges eszközzel elő kívánja segíteni, és támogatni fogja ezeket a kezdeményezéseket.

A magyar versenypályák körüli anomáliák 2018-ban csúcsosodtak ki, a létesítmények állapota főként a biztonsági előírások tekintetében nem megfelelő. Minden magyarországi versenypálya nemzeti licence 2018-ban lejár.
A sportág veszélyességét a lehető legjobban mérsékelni kell. Az elmúlt időszakban - évtizedekben - a szakág mindig a versenypályákra vonatkozó nemzetközi előírásokat betartva végezte a tevékenységét. A magyar versenypályák biztonságára vonatkozó alapelvek ezért 2019-től továbbra is - a 2 méteres biztonsági zónán belül eső területeken - megegyeznek a FIM előírásaival. Az új MAMS pályalicencek megszerzésének érdekében ezeket a normákat kell az üzemeltetőnek teljesítenie. Bevezetésre kerülnek a ”Versenypálya-könyvek”, amelyek azt a célt hivatottak szolgálni, hogy a versenypályák biztonsági előírásaival kapcsolatos visszaélések megszűnjenek, a versenypályák aktuális állapotáról, a szükséges javításokról és ellenőrzésekről naprakész információink legyenek. Általánosságban, a honi versenypályák - a 2 méteres zónán belüli - szabálykövető rendbetétele nem horribilis összeg, egy közép-felső kategóriás személygépkocsi árának ráfordításával orvosolhatóak a legsúlyosabb problémák. Megfontolandó, hogy új Air Fence felszereléseket több pályára is vásárolni kell, ezért a gyártónál történő egységes fellépés akár kedvezményes árat is jelenthetne minden versenypálya-üzemeltetőnek a vásárláskor. A jelenleg elvárt műszaki fejlesztéseket ezek a versenypályák legutóbb 6-7 évvel ezelőtt egyszer már sikeresen és különösebb gond nélkül tejesítették, ezért sincs semmi megoldhatatlan kihívás a mostani helyzetben.

A versenypályák passzivitása miatt teljesen leépült a hadra fogható sportbírói gárda létszáma, és a sportszakmai munkával is foglalkozó klubvezetők szakmai felkészületlensége sem teszi lehetővé a szabályszerű és hatékony szakmai munka kifogástalan elvégzését.
Fontos alkotórésze a motorsport megfelelő működtetésének a színvonalas sportbíráskodás, és a sportszabályok betartásával történő sportszervezési feladatok elvégzése. Az egyes pályákhoz köthető bírói gárdák megszűnése miatt központosítani kell a bírói csapatot. Az így létrehozni kívánt sportbírói csapat fiatalítása szintén időszerű, a magas színvonalú képzésük elengedhetetlen. Az így létrejövő új a bírói/szakmai stábnak minden magyar versenypályán, és egységesen kell tudnia színvonalas sportszakmai munkát végeznie. További célkitűzés a versenypályákhoz köthető, kifogástalan helyismerettel és megfelelő szakmai tudással rendelkező ”Versenypálya-igazgatók” kiképzése és alkalmazása, akiknek a sportszakmai munkában betöltött szerepe kulcsfontosságúvá válik az egyes rendezvények lebonyolításakor. 2019-től a promóteri munka (a rendezvény megszervezése) és a sportszakmai munka (a rendezvény lebonyolítása) a rendezvények vonatkozásában különválasztásra kerül. Minden, a sportágban érintett résztvevő a versenyszezon előtt sportszakmai képzésen köteles részt venni, amely képzések előírásszerű teljesítése alkalmankénti kötelező vizsgatétellel egészül majd ki. Ennek az elméleti képzésnek és a sikeres vizsgatételnek a hiányában sportszakmai feladatokat is magába foglaló tevékenység a sportágon belül nem végezhető.

A MAMS versenyzői licencek megszerzése az utóbbi időszakban egy egyszerű adminisztratív tevékenységgé silányult, a licencek birtokosai sok esetben alkalmatlanok, vagy nem képesek a licenc birtokában tőlük joggal elvárható sporttevékenység szakszerű és tisztességes elvégzésére. Az elmúlt időszakban sem a klubok, sem a szakág nem támasztott elvárásokat az eredményesség tekintetében, a versenyzők felelősségre vonás nélkül haknizták végig az EB, VB, és egyéb – jól fizető – nemzetközi versenyeseményeket, miközben a szégyenteljes passzivitásukkal és az eredménytelenségükkel porig rombolták a magyar Speedway egykori imázsát.

2019-től a versenyzői licencek egységessé válnak. A licenc megszerzése minden esetben elméleti oktatási programon történő részvételhez, valamint gyakorlati vizsgához (összességében: szakági minimum vizsga) lesz kötve. A szakági minimum vizsga rendszere új kidolgozást igényel, megfelelő technikai és sportszabályi ismeretekről, a sportoláshoz szükséges technikai háttér meglétéről, és gyakorlati tudásról kell számot adnia a kérelmezőnek. A vizsgák eredményességének tekintetében mérlegel a szakági tanács, hogy az adott licenchez tartozó startengedély milyen típusú sporttevékenységre jogosítja az adott szezonban a tulajdonosát. A startengedélyek minősítési kategóriái: I. osztályú (MAMS, FIM, FIME események), II. osztályú (MAMS események), Junior (16 éves kor alatt, MAMS, FIM, FIME események 125 cm3 géposztályban). Akik tudásszintjükkel nem érik el a felsorolt minősítési kategóriákat, a licenc – és a hozzá tartozó biztosítás – birtokában csak a klubok által szervezett edzéseken/teszteken vehetnek részt. A szakág az elkövetkező időszaktól nem asszisztál többé olyan versenyzői sporttevékenység elősegítéséhez, ami nem az eredményesség elvárásának irányából van megközelítve. Mindez azt jelenti, hogy az EB/VB eseményekre történő kijelöléskor, az egyéb vonatkozású startengedélyek kiadásakor erősen mérlegelni fogja a rátermettséget, az ambíciót, és az érdemeket. Az ilyen versenyeseményeken való szereplés a későbbiekben nem járhat együtt automatikusan a szakág anyagi támogatásával, azt az elért eredményekkel kell kiérdemelni. 2019-től kezdődően magyar színeket képviselő versenyző EB/VB szereplés esetén kizárólag a szakág által kinevezett csapatvezetővel és a szakág által elfogadott, a feladat szakszerű megoldására alkalmas csapattagokkal vehet részt az adott eseményen. A szakág a versenyzőkkel kapcsolatos szakmai munka felügyeletére és annak elősegítésére egy szakági (szövetségi) kapitányt fog kinevezni.

Az elmúlt időszak klub-passzivitásának köszönhetően a honi salakmotorozás elveszítette a tömegbázisát, nagyon kevés a hadra fogható versenyző, nincs utánpótlás nevelés, nincsenek edzések. Mindez annak ellenére alakult ilyenné, hogy magánkezekben sok alkalmas felszerelés összpontosul, Megfelelő lehetőségeket teremtve a mai napig is sok magyar sportoló tudna aktív sporttevékenységet folytatni. A szakági edzések szervezésével történő próbálkozások sem vezettek eredményre, mert a szakágnak nincs semmilyen eszköz a kezében, hogy a versenyzőket ezekre az edzésprogramokra kötelezze.

A sportág tömegbázisának újbóli kialakítása az egyik legfontosabb teendő. Ez - egyben - már a sokat emlegetett utánpótlás program része is. Eredményeket majd akkor lehet felmutatni, ha újra benépesülnek a versenypályák, és újra lesz lehetőség versenyeken részt venni Magyarországon. A salak szakág a más szakágakban előforduló, úgynevezett ”regisztrált versenyek” szervezéséhez továbbra sem járul hozzá, azonban ismét életre hív egy olyan versenysorozatot (MAMS kupa) - a kötelező magyar bajnokság versenyein túl -, ahol kis költségvetésből, akár minden egyes hétvégén lehetséges a sportágat versenyszerű körülmények között gyakorolni. Ezeknek a versenyeknek a jelentősége abban rejlik, hogy versenytapasztalatot lehet szerezni, fejleszteni vagy csiszolni lehet a már meglévő tudást, és végre lehetőséget kapnak a licencek birtokosai valós sporttevékenység végzésére is. A sorozatra vonatkozó szabályozásban a szakág könnyítéseket kíván bevezetni annak érdekében, hogy minél egyszerűbb és olcsóbb legyen a rajthoz állás. Terveink szerint többek között kenőanyagot, üzemanyagot, gumiabroncsot, útiköltség hozzájárulást biztosítunk a résztvevőknek. A szezon végi eredményhirdetésekor helyezési pénz formájában is lehetséges az érdeklődő versenyzők támogatása. A versenysorozaton történő szereplés lehet minden résztvevő számára a hivatkozási alap - egy megfelelő igazolás -, a lehetséges szponzorok/támogatók/mecénások irányába az érdemi és valós sporttevékenység végzéséről. A MAMS Kupa sorozat egyes versenyeinek megrendezése természetesen a klubok tevékenységi körébe tartozik. Motiváció lehet számukra az, hogy mentesülnek a pont- és helyezési pénzek megfizetése alól, viszont belépőjegyet szedhetnek, valamint teljesíteni tudják a szponzori- és támogatói kötelezettség vállalásaikat. A salak szakág a vonatkozó licencdíjakból befolyó összegeken felül is támogatni fogja ezeknek a versenyeseményeknek a megvalósulását. Az egyes klubok által az elmúlt időszakban végzett álságos és színvonaltalan edzéstevékenységet meg kell reformálni. Mivel nincsenek szakembereink, javasoljuk újraéleszteni a testvérklub-partnerség rendszerét. Ennek eredményeként legalább valamilyen követhető példa állna ismét a magyar klubok előtt az eredményes salakmotorozáshoz szükséges és célravezető szakmai munkáról. Nem szégyen tanulni a jól prosperáló kluboktól. Fontos kiemelni, hogy a megfelelő partnereket kizárólag Lengyelországban érdemes keresni, hiszen manapság ott működik világszínvonalon a sportág, onnan érdemes „meríteni”. A szakági tanács képes koordinálni ezeket a megállapodásokat, de ehhez a magyar fél szándéka is szükségeltetik.

A sportszabályok rendelkeznek arról a kötelezettségünkről, hogy egy legalább 3 fordulós magyar egyéni bajnokságot meg kell szerveznünk az adott versenyévadban. Az eddig használatos rendszeren változtatni kell, a 12 versenyzős szisztéma nem alkalmas a „tiszta” eredmények létrejöttéhez. Súlyos problémát jelentett az elmúlt időszakban egyes klubok felelőtlen nemzetközi szerepvállalásai is.

2019-től kezdődően visszatérünk a 16 fővel lebonyolított (20 futam + reményfutam + döntő) egyéni OB rendszeréhez. A Magyar Egyéni Országos Bajnokság nyílt, és nemzetközi (Open) eseményként lesz a versenynaptárban feltüntetve, az elnyerhető címek tekintetében nemzetközi- és nemzeti rangsort is kihirdetnünk. Amennyiben a rajtlistát külföldi versenyzőkkel kell feltölteni - nyilván ez elkerülhetetlen -, úgy az ezzel kapcsolatos szerződéskötések jóváhagyásában kizárólag a salak szakági tanács kompetens, a rendező klubok nem szerződtethetnek senkit a saját érdekeik szerint. A környező országok klubjainak égisze alatt szerveződő sorozatokon (pl.: Barátság Kupa) történő indulást a szakág nem korlátozza, de egy esetleges magyar klub által történő szerepvállalást nem fog semmilyen módon segíteni és támogatni, vagy azért a későbbiekben bármilyen formában helytállni. A szakág kiemelt célja és feladata kizárólag a hazai rendezésű versenyeseményekkel való törődés.

A vagyoni értékű jogok mindenkori birtokosa a Magyar Motorsport Szövetség, akit jelen esetben maga a szakágunk jelent. Ennek alapján a versenyek megrendezésének joga is őt illeti, amely jogot - bizonyos feltételek teljesítése esetén - átengedi egy rendező klub részére. A szakágunkra érvényes versenyrendezési feltételek egyike a szakág által meghatározott jogdíj megfizetése a rendező klub által. A nemzetközi szövetségeknél (FIM, FIM Europe) minden esetben a szakág - és nem egy klub - pályáz a kiemelt versenyesemények lebonyolítására. A sikeres pályázat egyik feltétele, hogy meg kell jelölni egy előírásoknak megfelelő - lehetséges - versenyhelyszínt. A MAMS nevében jelenleg - a mai napon - sajnos csak a nagyhalászi versenypályára történő hivatkozással tudunk pályázatot benyújtani, miközben mindenki előtt nyilvánvaló, hogy a kiemelt versenyesemények egy helyszínen történő megszervezése túlságosan egysíkúvá teszi a magyar salakmotorozást, és a kialakult helyzet nem tesz jót a sportág fejlődésének. A más városokban is -elvileg - működtethető versenypályák sajnos passzívak és koncepciótlanok, miközben kiváló üzleti lehetőségek rejlenének bennük, Némi üzleti befektetéssel/kozkázatvállalással ezek a pályák akár már 2019-ben bevonhatóak lennének a kiemelt események sikeres lebonyolítására is.

A szakág a nemzetközi szövetségek megfelelő fórumain évek óta nagyon komoly és sikeres munkát végez annak érdekében, hogy a magyar salakmotorozás ne tűnjön el végleg az európai salakos térképről. Ennek köszönhetően minden egyes versenyévadban eredményes és győztes pályázataink vannak, 2019-ben egy felnőtt EB Challenge, és egy junior EB kvalifikáció lesz a magyarok rendezési privilégiuma. A szakág minden körülmény között élni kíván azzal a jogával, hogy az általa elnyert versenyesemények megrendezéséért a jelentkező kluboknak jogdíjat kell fizetnie. Az így érvényesített jogdíjak jelentik a szakág működésének pénzügyi alappilléreit, az így beszedett pénzekből finanszírozható a meglehetősen sokrétű szakági munka. A két vonatkozó versenyesemény - amit a FIME naptár ”Nagyhalász”, mint lehetséges helyszín megjelöléssel tartalmaz – rendezőjének kilétét 2019. január 15.-ig kell meghatároznunk. A rendezvények megszervezésére és lebonyolítására várjuk az előírásokat teljesíteni akaró/tudó klubokat, és - megfelelő garanciavállalás esetén - az alkalmas régi/új helyszíneket egyaránt.

A versenyesemények létrejöttének és lebonyolításának fontos kísérője a médiamunka, ami a szakágunk létezéséről és az elvégzett munkánkról ad tanúbizonyságot. Ki kell jelentenünk, hogy az elmúlt időszakban a magyar salakmotorozást nívósan bemutató, azzal érdemben foglalkozó médiamunka nem létezett. Ennek köszönhetően javarészt csak minimális, és silány minőségű megjelenés reprezentálta a sportágunkat. Ezen a helyzeten is változtatni szükséges. Ugyanide kell sorolnunk a gyalázatos marketingmunkát is, ami ugyanolyan cipőben járt, tehát semmilyen pozitív hozadéka nem volt a motorsport és az azt támogató partnerek részére.

2019-től kezdődően minden visszatér a normális mederbe. Legfontosabb dolog a szakági kommunikáció újjászervezése, azaz, minden hiteles információ a szakágról a saját csatornáinkon (mamsspeedway.hu) kerül megosztásra a sajtóval, a médiával, és a közönséggel. Kidolgozunk egy új sajtó- és média akkreditációs/regisztrációs rendszert, és újjászervezzük a rendezvényeken történő együttműködéseinket az érintettekkel. A rendezvényekkel kapcsolatos média megjelenések nullapontról történő elmozdítása érdekében egyeztetéseket kell kezdeményezni a közszolgálati televíziókkal, a magyarországi motorversenyeket újra láttatni kell a televízióban. A sportágunknak szüksége van a valós sajtókapcsolatok megreformálására is, sajtó- és média partneri klub kialakítása a cél. A közösségi média kiemelkedő szerepével is tisztában vagyunk, de kizárólag csak egy professzionális megoldás segíthet a salakmotorozás megfelelő és figyelemfelkeltő tálalásához ebben a körben. Az elmúlt időszakban mindez a szakág részéről sajnos nem létezett, és nem működött. Az egyes klubok saját szervezésű és színvonaltalan marketing/média munkái és megjelenései sokat romboltak a salakmotorozás megítélésén.

A versenysport valódi célja a bajnoki címek megszerzése. A bajnoki címet, a bajnokokat, a szakági munkában élenjárókat egy igazi sportközösség kitünteti az elismerésével, amely elismerések átadása minden esetben megfelelő ünnepélyességgel övezve kell, hogy megtörténjen. Ez is a kommunikáció és a marketing része, magunkról állítunk ki a külvilág felé pozitív (vagy negatív) képet. A 2018-as versenyszezon ünnepélyes lezárásaként 2019. február 2.-án a Miskolci Vigadó báltermében ismét megrendezésre kerül a magyar salakmotoros bajnokok bálja, és ez az esemény ismételten, és kötelező jelleggel visszakerül a sportág hivatalos programjai közé.

Évek óta impotens a magyarországi salakmotoros utánpótlásképzés, „programról” felesleges beszélni, érdemi munka nem létezett. Az eredménytelenség tükrében kell megvizsgálni a kialakult helyzetet, és megtalálni a kivezető utat.

A salakmotorozás az egyetlen (!) olyan motorsport ág, ahol az eredményességet anyagi megbecsülésben részesítik, sőt, azon túlmenően minden arra alkalmas sportoló számára ott vannak a szponzori és támogatói csatornák is. Egy jó eredmények elérésére képes versenyző - aki a szponzorait is képes színvonalasan képviselni -, a motorsportban történő szereplésével kimagasló anyagi megbecsülést szerezhet magának. A salakmotorozás élsportként történő művelése magában hordozza ugyanazokat az ismérveket, mint bármelyik más sportág, egy egész életre szóló egzisztenciát lehet felépíteni általa.

Mindezek ismeretében a szakág kiemelt feladata az, hogy példát mutasson azoknak az érdeklődő fiataloknak, akik eredményes és jól fizetett élsportolóként szeretnék megvalósítani önmagukat.
Szükséges azonban leszögezni, hogy a sportággal való megismerkedés – miként az bármilyen más sportág esetében is – minden érdeklődő részéről befektetést igényel. A szakág nem kíván, és nem is tud mindenkit - az illető anyagi áldozatvállalása nélkül - sikeres élsportolóvá fejleszteni. A mai példák azt mutatják, hogy nálunk is számtalan fiatal tudott megismerkedni önerőből (szülői segítséggel) a sportág alapjaival. Innen azonban – sajnos - nem volt továbblépésre lehetőségük, nem tudtak versenyezni és versengeni egymással, ezért idő előtt kiégtek. Ezek a fiatalok általában még nem érték el a 16. életévüket, ezért az 500 cm3-es géposztályban nem versenyeztethetők, más platform pedig nem létezett számukra. Ennek a helyzetnek a megoldására 2019-től bevezetésre kerül a Junior licenc, amivel a magyarországi versenyek betétfutamain lehetséges majd versenytapasztalatot szerezni. A Junior futamok teljesítésére 125 cm3 –es versenymotorok állnak a szakág rendelkezésre. Ezek a versenymotorok egy magyarországi specifikáció szerint összeállított, egységes gyártótól, egységes műszaki tartalommal bíró versenyeszközök, amiket a versenyek lebonyolítására a szakág - a vasadi klub partnerségével - tud biztosítani az érdeklődő, és már jártasságot szerzett fiataloknak. Az 500 cm3 –es motorral történő gyakorlást és tapasztalatszerzést nem utasítjuk el, de a versenyzés lehetőségét kizárólag ilyen módon látjuk megoldhatónak és érdemesnek. Természetesen, aki – legyen az lelkes apuka, vagy utánpótlásprogramot szervező klub – már az alapoktól ezzel a versenyeszközzel akarja a sportágban az első lépéseket megtenni, annak kizárólag ezt a specifikációt ajánljuk beszerzésre. A cél egy egységes műszaki tartalommal ellátott „Junior kupa”versenyeszköz-tár kialakítása a magyar pályákon.

Az utánpótlás nevelésének valós programjaként kívánjuk bevezetni azt a fajta „akadémiai programot” - de nevezzük inkább Speedway sulinak -, ami a jelenlegi és az elmúlt időszak élversenyzőire támaszkodik. Egyfajta mentor programként működhet, egyben elősegítve a csapatszellem és a csapatmunka fejlesztését is. Régi- és aktív versenyzők bevonásával létrehozunk a szakág által minősített „Speedway sulikat”, ahol bizonyos anyagi térítés fejében akár az utcáról - vagy más szakágból - érkező érdeklődők is megismerkedhetnek a sportág alapjaival, megtanulhatják az elméleti és a gyakorlati dolgokat, jártasságot szerezhetnek a salakmotorozás műfajában egy élversenyzőtől. A program nagyjából 10-12 alkalomból tevődik össze, lezárásaként szakági minimumvizsga, annak sikeres teljesítése esetén licenc és szerződésajánlat, vagy emléklap/érem lehet a jutalom. Ez a program elvileg a versenyszezon bármelyik időszakában megvalósítható, de a nyári gyermektáborok idején központilag, dömpingszerűen kell, hogy megrendezésre kerüljön. A sulik akkreditálása a szakág feladata. Törekedni kívánunk a mentor programban résztvevő élversenyzőink oktatói/edzői képesítésének megszerzésére is. A majdan a feladatra vállalkozó élversenyzőnek konkrét oktatási programot kell a saját versenyeszközein lebonyolítania, természetesen a szakágunk hathatós együttműködésével és támogatásával. Reményeink szerint ezzel a fajta együttműködéssel biztosítható lesz egy olyan sportiskolai példa, ami nem kívánja meg a sportág iránt érdeklődő családtól, hogy drága pénzen versenymotorokat vásároljon, viszont a programon történő részvételi díj befizetése - és a szakági támogatás – kellő motivációt és biztos anyagi hátteret biztosít a versenymotorokat erre a célra átengedő sporttársaknak is.

A nemzetközi salakmotorsport berkein belül egyre nagyobb hangsúlyt kapnak az orvosi igazolásokkal kapcsolatos visszaélések, és a doppingproblémák. Manapság a sport - különösen az élsport -, nem képzelhető el szakszerű egészségügyi-támogató háttér nélkül.

A magyarországi salakmotorozás sem mentesülhet a fent említett problémakörök szakszerű menedzselésétől. 2019-től a szakágban versenyzők - szükség szerint - egészségügyi támogatást is kaphatnak a sportolásra történő fizikai felkészülésükhöz. A feladatok megoldására a szakág egy egészségügyi referenst jelöl ki.

A magyar salakmotorozás valódi eredményessége kizárólag a mindenkori szakági tanács által szakszerűen előkészített programnak a klubok által történő tökéletes végrehajtásán múlik. Tudomásul kell vennie azonban mindenkinek, hogy hiába vannak kiváló ötletek a sportág rendbetételére, ha az ötletek, a szakági program nem valósul meg, az egész munkálkodás, és az egész szakág a semmibe vész. A megvalósítás alappillérei viszont kizárólag a klubok. Amennyiben a klubok, a versenypályák, a sportági alkotóműhelyek nem működnek, mert passzívak, vagy alkalmatlanok, akkor nem lesz kilábalás a problémákból. Az elmúlt időszak világosan megmutatta a szakágban tapasztalható passzivitást, a rátermettség teljes hiányát, a teljes körű alkalmatlanságot, a butaságot, a hazugságot. A szakág szervezeti működésével kapcsolatos, 2019-től bevezetésre kerülő új előírások létrejöttét is ez a helyzet kényszerítette ki.

A salakmotorozásban résztvevő sportszervezetek 2 féle licencet válthatnak 2019-től, nevezői licencet (ami az adott klub versenyzőjének versenyeztetésére szolgál), vagy rendezői licencet (ami rendezvény szervezésére, és versenyen történő indulásra is jogosít). Mivel az elmúlt időszakban a klubok az általuk (vagy a versenyzőjük által) elkövetett hibákért és szabálytalanságokért nem voltak felelősségre vonhatók és büntethetők, bevezetésre kerül a licenc-kaució rendszere. Mindez azt jelenti, hogy a versenyrendezési hiányosságokért, vagy a versenyszabályok megsértéséért kiszabható legmagasabb büntetési tételekkel legalább egyenértékű kauciónak a MAMS elkülönített számláján történő letétbehelyezése is feltétele lesz a licenc kiváltásának.
Ez a rendszer minden sportági szakszövetségnél kiválóan működik, a salakmotorsport égiszén belül történő bevezetésére - sajnos - azért van szükség, mert a 2018-as versenyszezonból visszamaradóan több milliós tétellelt tartoznak bizonyos klubok, és a kintlévőség behajtására csak meglehetősen nagy jogi erőfeszítések árán mutatkozhat némi remény.
Új helyzetet eredményezhet továbbá az a célkitűzésünk, hogy minden fajta együttműködése a kluboknak a szakággal kizárólag szerződéses formában lehetséges. Ebben az esetben is a szakág „bebiztosítása” a cél. A szakág a MAMS-tól a reá átruházott jogok birtokosaként minden lehetőséget meg fog ragadni azok értékesítésére. A befolyt összegekből elsősorban a hazai versenypályák aktivitásának elősegítése és támogatása a cél, természetesen a már elvégzett munka mérlegelése mellett. A szakági tanács valójában egy támogató szervezet a sportágon belül. Ez azt jelenti, hogy csak az aktív és működő programoknak (kluboknak, versenyzőknek) tudunk szakmai- vagy akár pénzügyi segítséget nyújtani, ha valaki nem csinál semmit, azzal nekünk nincs dolgunk. A versenyrendezési jogok, a reklámozás jogok, valamint a média jogok értékesítése a fő célkitűzésünk, ennek érdekében elkészítjük a sportág egységes marketing- és arculati előírását és ajánlásait, amit minden versenypályán és minden eseményen kötelező lesz betartani.

A szakági tanács a jelen koncepcióban megfogalmazott feladatok előkészítésére és megvalósítására – többek között - az alábbi sporttársakat hívta segítségül:

Sportszabályok: Füzesséry Erik, Daragó István, Daragó Gábor.
Nemzetközi klubkapcsolatok szervezése: Piroska Edit.
Egészségügyi konzulens: Dr. Rónai György.
Utánpótlás program felelőse: Tihanyi Sándor.
Kommunikáció: Nemesi Viktor.
Bírói összekötő: Erlitz Imre.
Marketing: Jacsó Tibor, Pusztai Tamás.

A sportágfejlesztési koncepció megvalósításával kapcsolatos munkálatok megkezdődtek, az eredményes végrehajtásához szívesen fogadjuk a salakmotorozást szerető, és sportért tenni kívánó sporttársak bekapcsolódását.

Kelt, 2018. november, Miskolc

7 Megjegyzések

Írd le véleményed a témával kapcsolatban. További kellemes böngészést kíván a speedwaylive.org szerkesztő csapata!

 1. Az augusztus 20-i debreceni versenyen a város polgármestere megígérte hogy felkarolja a városi stadion sorsát. Azóta egy szót sem lehet hallani az egészről. Valakinek valami híre...?
  Péter

  VálaszTörlés
 2. Pàr ève mèg Debrecen règi vezère,Kósa is ígèrt bőven mindent,azóta màr tudjuk,mit lehetett neki elhinni,talàn most elindul valami a sportban,ès hàtha lesznek Debrecenben is a salakmotorèrt tenni akaró emberek,ne felejtsük el a màr visszavonult versenyzőket sem,szüksèg lenne ràjuk!

  VálaszTörlés
 3. Idén augusztus 20-án Papp László áll ki a közönség elé, akkor jelentette be hogy a pálya marad, átszervezések lesznek a üzemeltetésben. Azóta nem volt edzés sem, és semmi hír az egész tortúráról. Lehet hogy csak kamu volt? Nagyon remélem hogy nem!

  VálaszTörlés
 4. Debrecenben csak a süketelès megy,ígèrni nem kerül semmibe,de az èvvègi szakàgi èrtekezletröl se tudunk semmit,csak amit Piroska Edi írt,hogy asszongya:-)hètvège jön,mindenki elfoglalt,gondolom ez azt jelenti,majd megtudjàtok,ha mi is úgy akarjuk.Vicc az ilyen vezetès,ha a vàllalkozónàl ilyen hozzààllàssal dolgozna a melós,azonnal kirúgnàk,itt meg ez az alap!!!

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kedves névtelen hozzászóló. Az évvégi értekezleten a fenti tervek kerültek megbeszélésre. A sportág-fejlesztési koncepció. Ha ez a cikkből nem jött le, sajnálom. A debreceni pályával kapcsolatban pedig annak az illetőnek kellene a nyilvánosság elé állnia, aki szóbeli ígéretet kapott a polgármester úrtól a pálya további üzemeltetésére. A szakágnak ebbe nincs beleszólása. Reméljük jövőre minden akadály elhárul.

   Törlés
 5. Hàt igen,nekem nem jön le egy novemberi cikket elolvasva,hogy mi törtènt a decemberi debreceni gyűlèsen,ezt az infót sokan többek között öntől vàrtuk volna,de azóta is hiàba.Debreceni rèszről úgy làtszik szintèn nincs akarat arra vonatkozóan,hogy a kivülàllók làssanak egy kis remènysugarat a jövőt illetően.De talàn majd tavasszal felèbred mindenki,aki most tèli àlmot alszik! Boldog Karàcsonyi Ünnepeket kívànok mindenkinek!!!

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kedves Hozzászóló, a tények: a cikkben benne van, hogy az utolsó bajnoki forduló után raktuk össze a sportág-fejlesztési koncepciót (ez október vége), ez írásos formába november végén lett öntve és ekkor lett a debreceni gyűlésen vitára bocsájtva. A debreceni gyűlés nem decemberben volt, hanem november 25-én. Ha figyelmesen elolvassa a fenti sportág-fejlesztési koncepciót, biztosan választ talál minden kérdésére. Önnek is boldog ünnepeket kívánok.

   Törlés

Megjegyzés küldése

Írd le véleményed a témával kapcsolatban. További kellemes böngészést kíván a speedwaylive.org szerkesztő csapata!

Újabb Régebbi